Drucken

(PA) Ulrich Tarlatt

Ausstellung 2018 - (PA) Ulrich Tarlatt

Eröffnungsrede - Ulrich Tarlatt - "Am Weg"

Rede zur Eröffnung der Personalausstellung von Ulrich Tarlatt


  • Künstler: Ulrich Tarlatt
  • Ausstellungstitel: Ulrich Tarlatt –Malerei und Grafik (Ausstellung im Obergeschoss)
  • Zeitraum: 15. September bis 06. November 2018
  • Ausstellungsart: Personalausstellung
  • Vernissage: 15. September 2018, 15:00 Uhr
  • Ausstellungs-Nr.: 223

600c