Drucken

(KA) Walek Neumann

Ausstellung 2009 - (KA) Walek Neumann

Pressestimme: (KA) Walek Neumann

Pressestimme: (KA) Walek Neumann

Pressestimme zur Kabinettausstellung (09.05. - 24.06.2009) 'Walek Neumann' in Galerie Dr. Stelzer und Zaglmaier

  • Künstler: Walek Neumann
  • Ausstellungstitel: Druckgrafiken
  • Zeitraum: 09.05. - 24.06.2009
  • Ausstellungsart: Kabinettausstellung
  • Vernissage: ja
  • Ausstellungs-Nr.: 87